Försäkring

Netbil erbjuder en förmånlig försäkring via samarbetspartnern Trygg-Hansa. Det är en helförsäkring (eller en halvförsäkring om bilen har kvarvarande vagnskadegaranti) och gäller i 14 dagar efter köpet. Inom ett par dagar efter att du hämtat din bil får du ett erbjudande om att fortsätta med TryggaMil till ett konkurrenskraftigt pris där du får 20% rabatt på första halvårspremien.

Det här är TryggaMil, Netbils försäkringserbjudande

Trygg-Hansas ordinarie bilförsäkring som kompletteras med:

  • Förlängd maskinskadeförsäkring. Normalt lämnas skydd till 10 000 mil, men med TryggaMil gäller skyddet tills bilen är 8 år eller körts 15 000 mil* (ingår utan extra kostnad, även efter den inledande 14-dagarsperioden).
  • Värdesäkring - ersättning med marknadsvärdet + 25%. Se villkor.
  • Hyrbil upp till 65 dagar om din bil blir obrukbar till följd av en ersättningsbar skada
  • Självriskförmån med 3 000 kr inkl. moms på vagnskadegarantin (ingår utan extra kostnad, även efter den inledande 14-dagarsperioden).
  • Djurkollision. För privatägd bil utan vagnskadegaranti ingår i försäkringen självriskreducering på 3000 kr vid djurkollision, godkänd parkeringsskada och skadegörelse .
  • Drulle. Om oturen varit framme ersätter vi bl a skador inuti personbilen som du eller passagerare orsakat. T ex utspillt kaffe, sönderrivet innertak vid lastning eller om bensin läcker ur reservdunken.

* under förutsättning att bilen servas enligt tillverkarens anvisningar.

Försäkringen omfattar: - Svensksålda och importerade svenskregistrerade bilar och lätta lastbilar sålda av Netbil - Privatägda fordon och företagsägda styckefordon - Fordon med ett maximalt värde på 1.000 000 kr. Vissa fordon kan dock ha ett krav att en spårsändare skall finnas monterad för att försäkring skall gälla.

Försäkringen omfattar ej: - Reparationsobjekt - Hyrbilar - Körskolebilar - Lastbilsregistrerade fordon - Taxibilar - Budbilar - Fordon som omfattas av samlingsavtal (vagnparker) - Fordon som omfattas av flytande försäkring (bilhandel) - Fordon som ej skall brukas utan enbart sälja vidare – Bilar för speciella ändamål, t ex ambulans samt vissa udda märken.

Netbilförsäkring kan enbart erhållas i samband med ditt bilköp hos oss. Läs de fullständiga villkoren på www.trygghansa.se och mer information om försäkringen.